Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2015

Rong la hán xanh - rong đuôi chồn

Tên gọi: la hán xanh, rong đuôi chồn, rong đuôi chó, rong lá ngò, cabomba caroliniana Đặc điểm: dễ trồng, phát triển rất nhanh, nhu cầu ánh sáng cao. Rong đuôi chồn Tham khảo:  http://vi.wikipedia.org/wiki/Họ_Rong_đuôi_chó