Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2017

Thực vật

Tế bào thực vật Hình dạng, kích thước Hình dạng: có nhiều hình dạng khác nhau tùy thuộc vào từng loại và từng mô thực vật. Kích thước: 10 - 10 micrometer (tép bưởi, sợi đay, sợi gai có phải là 1 tế bào?) Cấu tạo: Theo thứ tự từ ngoài vào trong là vách tế bào - màng tế bào - tế bào chất - nhân. Vách tế bào Không có tính chất của màng bán thấm. Trên vách có nhiều lỗ. Vách tế bào gồm: Phiến giữa: gắn 2 tế bào liền kề nhau, được hình thành khi phân bào; hầu như chỉ có pectin (pectin không bền ở 95 độ C). Vách sơ cấp: dày từ 1 - 3 µm; 9 - 25% cellulose, 25 - 50% hemicellulose, 10 - 35% pectin và ~15% protein. (khi cellulose nhiều > cây sẽ mềm hơn, dễ uốn) Vách thứ cấp: thường dày hơn vách sơ cấp, do tế bào chất tạo ra, nằm giữa vách sơ cấp và màng sinh chất Chức năng: bao bọc tế bào, ngăn cách tế bào với môi trường / tế bào thân cận, tạo hình dáng cho tế bào, bảo vệ tế bào chống lại các tác động bên ngoài. Sự biến đổi: Hóa