Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2022

Răng sữa trẻ em, răng vĩnh viễn người lớn, tuổi thay răng

Cách đánh số răng ứng với vị trí Số lượng răng và vị trí của răng trên khung hàm ở hai trường hợp như sau: Răng vĩnh viễn: Bên phải 1 2 Bên trái 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Răng sữa: Bên phải 5 6 Bên trái 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 8 7 Tuổi mọc răng, thay răng Ở trẻ em, các mốc thời gian mọc răng sữa và thay răng sữa sẽ như bên dưới đây