Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2018

Turtles

Turtle Classification 1. Snapping Turtles 2. Sea Turtles 3. Big-headed Turtles 4. Pond Turtles and Marsh Turtles 5. Eurasian Pond and River Turtles, and Neotropical Wood Turtles 6. True Tortoises 7. Pig-nosed Turtles 8. Central American River Turtles 9. Mud Turtles and Musk Turtles 10. Softshell Turtles 11. Side-necked Turtles 1. Snapping Turtles Snapping turtles are the species of turtles which belong to family Chelydridae. This family of turtles consists two species in monotypic genera - the 'common snapping turtle' and the 'alligator snapping turtle', with their population spanning across the continents of North America and South America, besides some parts of Asia. 1.1. Genus Chelydra 1.1.1. Common snapping turtle (Chelydra serpentina serpentina) Geographical Range: Canada, United States and Mexico Conservation Status: Least Concern 1.1.2. Florida Snapping Turtle (Chelydra serpentina osceola) 1.1.3. Mexican Snapping Turtle (Chelydra s

The snapping turtles

The snapping turtles are members of the New World turtle family. According Mlynarski's classification, there are only two full species in the snapping turtles: 1. Chelydridae family: Chelydra serpentina, the common snapper, with only four currently recognized subspecies 2. Macroclemys Temmincki , the alligator snapper, with only one subspecies in this group. The full classification is as follows (Mlynarski, 1969): Order: Testudines Suborder : Cryptodira Superfamily: Chelydroidea Families: 1. Chelydridae 1.1. Chelydra serpentina serpentina - The Northern common snapping turtle - the Common Snapping Turtle (Linneaeus 1758) 1.2. Chelydra serpentina osceola - the Florida Snapping Turtle (Stejneger 1818) 1.3. Chelydra serpentina rossignoni - the Mexican Snapping Turtle (Bocourt 1868) 1.4. Chelydra serpentina acutirostris - the South American (Equadorian) Snapping Turtle (Peters 1862) 2. Macroclemys 2.1. Macroclemys temmincki - the Alligator Snapping Turtle (Troost 183

Tên các loài rùa

Ba ba gai Ba ba Nam Bộ Cua đinh Ba ba trơn Ba ba Gải Giải khổng lồ Rùa tai đỏ Giải sin hoe Giải Thượng Hải Rùa ba gờ Rùa vàng, Rùa ruộng Rùa bốn mắt Sulcata tortoise Rùa núi vàng Châu phi Common snapping turtle Alligator snapping turtle Leopard tortoise Rùa da báo Red foot tortoise Rùa chân đỏ Aldabra Tortoise Herman Tortoise Rùa Nga Rùa sao Ấn Độ Rùa câm Rùa cổ bự Rùa quạ, Rùa sen Rùa cổ sọc Rùa đất lớn Rùa đất Pulkin Rùa đất Sêpôn Rùa đất Spengle Rùa lá, Rùa vàng Tam Đảo Rùa đầu to Rùa hộp ba vạch Rùa hộp lưng đen Rùa hộp trán vàng miền Bắc Rùa hộp trán vàng miền Nam Rùa hộp trán vàng miền Trung Rùa núi nâu Asian brown tortoise Rùa núi vàng Rùa núi viền Rùa răng Càng đước Rùa sa nhân Rùa Trung Bộ

Rùa hộp lưng đen

Rùa hộp lưng đen Tên: Rùa hộp lưng đen - Cuora amboinensis kamaroma (Thuộc họ rùa hồ - Emydidae)

Rùa răng - Càng đước

Rùa răng (hay còn gọi là Càng đước) Tên: Rùa răng - Càng đước - Heosemys annandalii (Thuộc họ rùa đầm -  Geoemydidae )

Cua đinh vs Ba ba trơn

Cua đinh (hay gọi là Ba ba Nam bộ) Ba ba trơn Cua đinh: cổ có bông vàng (con lớn có 2 đinh vai) - Con 5cm giá 500k Ba ba: bụng vàng trắng, cổ không có bông vàng (con lớn có không có đinh hai bên vai) - Con 5 cm giá 5k

Rùa núi vàng

Rùa núi vàng Tên: Rùa núi vàng - Indotestudo elongata (Thuộc họ Rùa núi -Testudinidae)

Red eared slider turtle - Rùa tai đỏ

Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chọn nuôi rùa tai đỏ và cân nhắc gấp 10 lần trước khi thả rùa tai đỏ ra tự nhiên hoặc phóng sinh. Hãy đọc thêm về các bài viết liệt kê rùa tai đỏ vào danh sách các loài xâm lấn (invasive species) sau: http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=71 http://www.invasivespeciesinitiative.com/redeared-slider Theo quan điểm chủ quan của mình thì rùa tai đỏ bị liệt vào danh sách này vì tụi nó: 1. Quá trâu: thích nghi rất tốt với khí hậu, bệnh tật nhiều khi còn tốt hơn các loài bản địa. 2. Ăn tạp: ăn đủ thứ, cái này cũng giống con người thôi. 3. Ăn hiếp, cạnh tranh với các loài bản địa: cái này cũng cực kỳ giống con người. Tên: Rùa tai đỏ - Red eared slider - Trachemys scripta elegans (Thuộc họ Rùa hồ - Emydidae) Red-eared sliders are omnivorous in the wild. However, their food habit and taste change with age. They tend to become more herbivorous, as they grow older. Both plant-based and animal-based items are recommended for the red-